לוגו רפואה שלמה ד"ר שלוסברג

התכנים באתר מוגשים כמידע כללי בלבד ואינם מחליפים יעוץ, אבחון או טיפול רפואי מכל סוג שהוא. 

השימוש במידע באתר הוא על אחריותו של המשתמש בלבד.
אין במידע המובא באתר כדי ליצור יחסי רופא-חולה או מטפל-מטופל בין המשתמש לבין ד”ר ציון שלוסברג.

בשל אופי התכנים המופעים באתר , המשתמש עלול להיתקל בתכנים הנושאים אופי של המלצות ו/או עצות רפואיות ופוטר מראש את ד”ר ציון שלוסברג, או מי מטעמו מכל אובדן, הפסד , נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע המוגש לידיעה כללית בלבד. 

לתלונות או תסמינים רפואיים יש לפנות בהקדם ליעוץ אצל הרופא המטפל ולא להשהות קבלת מענה ו/או עזרה רפואיים.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובכל התוכן הכלול בו, הינן של ד”ר ציון שלוסברג.

השימוש באתר הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, בכל דרך שהיא בתכנים מתוך האתר שאינם לצורך שימוש אישי ופרטי.

דילוג לתוכן